Vil du støtte oss?

En viktig del av inntektene våre kommer fra sponsorer. Våre sponsorer bidrar med inntekter ved å kjøpe reklameplass både på vår hjemmeside/Facebookside og skilt ved badestampen. I tillegg vil vi også takke for alle bidrag som kommer inn under tilstelninger og samlinger. Dette er viktige tilskudd for at vi skal kunne opprettholde tilbudet i lokalsamfunnet.

Hvordan støtter vi/jeg dere?

konto nr:  4740 13 51260  merk med » støtte «

Spørsmål? Ring gjerne til oss, eller send e-post til post@badestampforeningen.no