Styret

Navn Rolle Epost
Marita Hestdal Styreleder 2015-2017 marita.hestdal@gmail.com
Jens A. Simonsen Nestleder jensalek@hotmail.com
Jostein Nordeng Styremedlem post@badestampforeningen.no
Nathalie Bjørn Styremedlem post@badestampforeningen.no
Jan-R Berglund Kasserer jan_robert_sim@hotmail.com
Kent Johansen Varamedlem post@badestampforeningen.no
…. …. ….

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017 – Blir lagt ut etter årsmøte i mars 
ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013
 – Åpnes automatisk.

Styresammensetningen finner du også på Brønnøysundregistrene:
http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=995372320