OM FORENINGEN

Vi holder til i Djupvik, Kåfjord kommune i Nord-Troms!

Djupvik badestampforening ble stiftet 15.mars 2010, og meningen med denne foreningen var for å skape et bedre tilbud for alle i kommunen, og tilreisende hit til kommunen.
Badestampen er åpen for alle å leie.

Vi som jobber i foreningen, jobber frivillig for foreninga, og i den siste tiden har vi jobbet mye med å skaffe sponsorer, støtte og penger gjennom eget arbeid for foreningen. Idag så er stampen på plass, og åpen for alle å leie.
På sikt så vil vi også få faste dager for stampen opp og gå.

STYRET FINNER DU HER!

Ta gjerne kontakt om det skulle være noe du skulle lure på, vår e-post er: Post@badestampforeningen.no